D.C.J.E.P. GORJ
NOVACI
MOTRU
TG. CĂRBUNEŞTI
ROVINARI
TURCENI
BUMBEŞTI-JIU
TISMANA
HUREZANI
ŢÂNŢĂRENI
TURBUREA
BUSTUCHIN
TÂRGU JIU
RUNCU
POLOVRAGI
BĂLEȘTI
ȚICLENI
DRĂGUȚEȘTI
            Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj.
         
       Scopul activităţii acestei instituţii îl reprezintă aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, având în coordonare metodologică 17 servicii publice comunitare locale de evidențã a persoanelor din municipiile Târgu Jiu, Motru, orașele Tg. Cãrbunești,  Novaci, Rovinari, Turceni, Bumbești-Jiu, Tismana, Țicleni şi comunele Hurezani, Țânțãreni, Turburea, Bustuchin, Runcu, Polovragi, Bălești și Drăguțești, precum și 53 de oficii de stare civilă.
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)